Nyheter

Nyheter om bransjen, rammevilkår og Avfall Norge.

Bli med på #KLARTVIRYDDER-kampanjen

Publisert: 8. juni 2022 | Av: Stine Thorp

Fra nett til haller til ryddehjelp fra skolekorpset - det er mange måter å få has på forsøpling rundt avfallsanlegg.

Girer opp til stor kampanje om EE-avfall

Publisert: 7. juni 2022 | Av: Stine Thorp

I oktober arrangeres en nordisk felleskampanje som setter innsamling av EE-avfall i fokus. Alle relevante aktører inviteres til å delta.

Snart klart for Gjenvinnerdagen 2022

Publisert: 30. mai 2022 | Av: Stine Thorp

24. august inviteres politikere ut til 20 medlemmer over hele landet for å bli bedre kjent med avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Verdens Miljødag markeres 5. juni

Publisert: 30. mai 2022 | Av: Stine Thorp

På femtiårsjubileet for verdens største miljømarkering trekker FN frem overforbruk, avfallsvekst og plastforurensing som hovedproblemer.

Er bransjen klar for å forklare seg?

Publisert: 23. mai 2022 | Av: Stine Thorp

- Både forbrukere og næringsaktører vil merke det når nye utsorteringskrav trer i kraft i januar. Det vil skape debatt og generere spørsmål, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge ...