Arskonferansen 2024 banner mobile

Rapporter

Avfall Norges rapporter og publikasjoner fra 2014 frem til i dag. Finner du ikke rapporten du leter etter? Ta kontakt med post@avfallnorge.no.

Dine filtervalg:

Kostnader ved utsortering av husholdningsavfall 2022

Publisert: 10. mars 2023 | Nr: 2/2023 | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS | Fagområde: Materialgjenvinning

Dokumentasjon av kostnadene som kommunene har med å samle inn og håndtere kildesortert avfall er et viktig virkemiddel for å utvikle riktige tjenestetilbud i kommunen. Samtidig kan kunnskapen om kostnadene være et sentralt element ...

Prosjekter innen tekstil og bærekraft

Publisert: 26. januar 2022 | Nr: 1-2022 | Oppdragstaker: Avfall Norge | Fagområde: Materialgjenvinning

Det er mange prosjekter i gang i Norge for å utvikle tekstilnæringen i en grønnere og mer bærekraftig retning.Avfall Norges tekstilprosjekt Tekstil 2025 har derfor laget denne rapporten med kartlegging over de mest relevante ...

Materialgjenvinning av finstoff

Publisert: 29. november 2021 | Nr: 5-2021 | Oppdragstaker: Mepex AS | Fagområde: Materialgjenvinning

Nettverket for ettersortering fikk i 2020 utviklet en rapport som ser på potensialet for økt materialgjenvinning av finstoff fra etterorteringsprosessen. Sluttrapporten fra dette prosjektet viser resultatene for biologisk avfall, plast- og glassavfall.

Kostnader ved utsortering av husholdningsavfall 2020

Publisert: 16. november 2021 | Nr: 4-2021 | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS | Fagområde: Materialgjenvinning

Dokumentasjon av kostnadene som kommunene har med å samle inn og håndtere kildesortert avfall er et viktig virkemiddel for å utvikle riktige tjenestetilbud i kommunen. Samtidig kan kunnskapen om kostnadene være et sentralt element ...

Bærekraft i tekstilanskaffelser for norske kommuner og offentlige virksomheter

Publisert: 11. november 2021 | Nr: 2-2021 | Oppdragstaker: Avfall Norge | Fagområde: Materialgjenvinning

Rapporten omhandler kartlegging av hvordan kommuner, interkommunale selskap (IKS) og andre offentlige etater, foretak og virksomheter arbeider med anskaffelser av tekstiler i dag. Det har blitt kartlagt hvilke krav virksomhetene stiller i anskaffelsesprosessen for ...

Veileder tekstilinnsamling 2020

Publisert: 14. mai 2021 | Nr: 1-2021 | Oppdragstaker: Avfall Norge | Fagområde: Materialgjenvinning

Sommeren 2020 jobbet REdu-studentene Ragnhild Bjerkvik Alnes og Håvard Fossum for Avfall Norge og prosjektet Tekstil 2025 med å sette sammen et faktagrunnlag om tekstiler og tekstilinnsamling. Resultatet ble denne rapporten med oversikt over ...

Avfallsmengder fram mot 2035

Publisert: 9. oktober 2019 | Nr: 7/2019 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS | Fagområde: Materialgjenvinning

Oppdaterte prognoser på avfallsmengder til materialgjenvinning og restavfall til energigjenvinning basert på tre ulike scenarioer for utsorteringsgrad frem til 2035, herunder utsorteringsgrad som idag, måloppnåelse i 2035 og et sannsynlig middelresultat.

Renere råvarer

Publisert: 23. april 2019 | Nr: 4-2019 | Oppdragstaker: Mepex AS | Fagområde: Materialgjenvinning

Med glass- og metallemballasje som case er det utviklet et oppsett for å beskrive og analysere verdikjeden. Det er utviklet en generell veileder for analyse av verdikjeder, med vekt på fasen fra avfallet oppstår ...

Bedre avfallsstatistikk - Forslag til forbedringer for avfall fra husholdninger

Publisert: 29. mars 2019 | Nr: 2-2019 | Oppdragstaker: Mepex | Fagområde: Materialgjenvinning

Avfall Norge har gjennomført et prosjekt for å kunne gi innspill til norske myndigheter og Statistisk Sentralbyrå (SSB) om behov for å utvikle norsk avfallsstatistikk. Prosjektet har kartlagt utfordringer ved dagens system for rapportering ...

Materialgjenvinning av returtrevirke

Publisert: 30. januar 2019 | Nr: 6-2018 | Oppdragstaker: Mepex AS | Fagområde: Materialgjenvinning

Avfall Norge ønsker å bidra til at avfalls- og gjenvinningsbransjen, som navet i en sirkulær økonomi, bidrar med høyest mulig ressursutnyttelse av avfall som oppstår. EUs nye rammedirektiv for avfall setter nye mål for ...